ประเมิน

ปีการศึกษา2/25531/25542/25541/25552/25551/25562/25561/25572/2557

รายงานผล แบบสอบถามเรื่อง ระบบการสอนด้วยวิดีโอสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน

ตอนที่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 18 40.91
หญิง 23 52.27
อายุ จำนวน ร้อยละ(%)
ต่ำกว่า 25 ปี 9 20.45
25 – 40 ปี 14 31.82
41 – 55 ปี 16 36.36
มากกว่า 55 ปี 2 4.55
วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี 9 20.45
ปริญญาตรี 28 63.64
ปริญญาโท 3 6.82
ปริญญาเอก 1 2.27
สถานภาพของผู้ตอบ จำนวน ร้อยละ(%)
นักศึกษา 10 22.73
อาจารย์ 3 6.82
ผู้บริหาร 2 4.55
บุคคลภายนอก 26 59.09

ตอนที่ 2 สภาพจัดการเรียนการสอนด้วยวิดีโอสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับ
รวม 4.66 มากที่สุด
1. ระบบการจัดการการเรียนการสอน (หน้าเว็บเพจ) วิดีโอสื่อการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสม 4.71 มากที่สุด
2. วิดีโอสื่อการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบการเรียนการสอน 4.63 มากที่สุด
3. วิดีโอสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของ การออกแบบทัศนศิลป์ 4.63 มากที่สุด
4. วิดีโอสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบเนื้อหา 4.66 มากที่สุด
5. วิดีโอสื่อการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้การสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.66 มากที่สุด
6. สื่อการเรียนการสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความยาวเหมาะสมกับเนื้อหา 4.61 มากที่สุด
7. วิดีโอสื่อการเรียนการสอนสามารถเรียกดูได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหาในการเรียกดู 4.63 มากที่สุด
8. ลักษณะของวิดีโอสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับชม 4.68 มากที่สุด
9. ลักษณะการสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีลำดับขั้นตอนง่ายต่อการเรียนรู้ 4.68 มากที่สุด
10. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.71 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะ จำนวน
เรียนรู้เรื่องงานแกะสลัก มีขั้นตอนละเอียด ง่ายต่อการทำตาม ขอบพนะคุณอย่างสูง 1
ถ้ามีการแยกเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการศึกษาได้อย่างเหมาะสมครับ 1
n/a 22
วิดิโอยาวไปควรตัดบางตอนเช่นรอให้กะทิแตกมัน หรือ รอจนเดือด เพื่อช่วยให้ไม่น่าเบื่อ ควรใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ข้อดีคือบอกทุกรายละเอียด และ แนะนำเทคนิคการเตรียม การตกแต่ง ซึ่งหาดูไดยากในปัจจุบัน 1
ผู้สอน(เสียง)ยังไม่คล่อง ติดขัดบ่อย และการยกตัวอย่างยังไม่ดี การออกเสียงไม่ถูกกับหลักภาษาไทย เช่น ร เป็นตัน 1
ชอบรายการนี้มากมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการจัดดอกไม้ 1
ดีมากได้ความรู้ 1
ขอบคุณที่เผยแพร่วีดีโอสื่อการสอนค่ะ อยากให้มีเพิ่มอีกมากๆ 1
เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก ดูวิธีการเข้าช่อดอกไม้ของอ.อารยะ ไทยเที่ยง ค่ะ อยากแจ้งผ่านไปยังอาจารย์ว่า สอนดีมากๆๆๆๆ เข้าใจ ง่ายต่อการปฏิบัติ และให้กำลังใจผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่ชม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีอย่างยิ่งค่ะ 1
อยากให้มีการสอบการจัดดอกไม้แบบทำเป็นซุ้มงานต่างๆ การดัดแปลงอุปกรณ์ในการทำซุ้ม เช่น โครงของซุ้มจะเป็นเหล็ก แต่อาจจะดัดแปลงเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ 1
อยากให้มีวิชาเกี๋ยวกับหลักกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย 1
ชอบมากเลยค่ะ ที่มีสื่อการสอนแบบนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ 1
ขอให้เอาใจใส่ในการพูดภาษาไทยให้ถูกต้องด้วย เช่น ปลา อย่าออกเสียงป็น ปา ครับ 1
บางทีก็มีไม่เข้าใจบ้างค่ะ แต่ไม่รู้จะสอบถามอย่างไร น่าจะมีเว็บบอร์ดให้สอบถามเพิ่มเติมนะคะ หรืออาจจะมีคอสเล็กๆเปิดสอนค่ะ แต่ถือว่าโดยรวมดีมากค่ะ 1
ผมได้มีโอกาสดูรายการหนึ่งตอน เรื่องปัญญาประดิษฐ์ ออกอากาศ true vision ช่อง 200 วันที่ 20 มีนาคม 2555 ราว สามทุ่ม อาจารย์ที่บรรยาย ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษ ที่อยู่ใน slide ได้ อ่านผิดๆ ถูกๆ และ มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาน้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเริ่มพูดถึง expert system ซึ่งอาจารย์ไม่ได่เข้าใจเลย และยกตัวอย่างผิดตลอด และทำการอ่าน slide ตั้งแต่ต้นจนจบ บวกกับตัวอย่างที่ผิดตลอดเวลา ไม่ทราบว่า ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ คอยตรวจสอบหรือไม่ การปล่อยและละเลยเช่นนี้ จะส่งผลเสียต่อการศึกษาของประเทศ เพราะท่านออกอากาศ และมีผู้ดูจำนวนมาก และสงสารนักศึกษาที่ต้องเรียนผิดๆ เช่นนี้ รบกวนติดต่อที่ office1133@gmail.com หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 1
ต้องการให้มีการสอนนอกสถานที่ ในหลายๆ ที่ด้วยครับ จะดีมากๆ เลยครับ 1
ถ้่าอยากได้อยากได้สื่อการเรียนจะต้องอย่างไรบ้างคะ่ 1
น่าจะสามารถดาวโหลดไฟล์ได้ spycd_2005@hotmail.com 1
ตัองการให้สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อที่จะนำไปเรียนในจุดที่ไม่มีอินเตอร์เนตหรือดูผ่านสื่ออื่นได้อีก และมี E-Book ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาประกอบกันได้ 1
อาจารย์สอนได้เป็นระบบ และละเอียด เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง สุดยอดค่ะ 1