ตอนที่ 08 การสร้างแบบตัดเสื้อปกเชิ้ตแบบเข้ารูป

ตอนที่ 08 การสร้างแบบตัดเสื้อปกเชิ้ตแบบเข้ารูป (11862 views)
โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
E-Learning RMUTP ปีการศึกษา 1/2554 | แบบตัดเสื้อชาย
Embed
Source File
Url
http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=1032
แสดงความเห็น | ดูกระดานข่าว
 

Related (สื่อที่เกี่ยวข้อง)