ตอนที่ 04 ข้าวผัดสมุนไพร ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2