ตอนที่ 07 ข้าวอบเนย หมูบาร์บีคิว

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2