ตอนที่ 08 ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน้ำ

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2