ตอนที่ 3 ขนมหัวผัดกาด

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1