ตอนที่ 09 พาสต้าต้มยำกุ้ง

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1