ตอนที่ 04 หมูย่างแม็กซิกัน / ข้าวผัดเนย

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1