ตอนที่ 05 น้ำพริกกับผักสด ผักลวก ผักทอด

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1