ตอนที่ 06 สเต็กไก่ม้วน

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1