ตอนที่ 08 กระเพาะปลาฮ่องเต้

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1