ตอนที่ 6 ข้าวหมูแดง / ซุปผักกาดดอง

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2