ตอนที่ 7 ซุปเยื่อไผ่เห็ดหอม

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2