ตอนที่ 9 ราดหน้าเกี้ยวกรอบ สูตรหมูหมักไข่ขาว

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2