ตอนที่ 15 Get / Take

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาน่ารู้ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1