ตอนที่ 16 เสื้อกันเปื้อนเด็ก

 

อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า2 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2