ตอนที่ 5 ข้าวหน้าแกงกะหรี่ปลาทอดเกล็ดขนมปัง

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1