ตอนที่ 6 สลัดไก่อบ น้ำสลัด (เธาร์ชั่นไอแลนด์)

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1