ตอนที่ 7 ก๋วยเตี๋ยวม้วน ซุปฝักตุ๋นยาจีน

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1