ตอนที่ 8 ข้าวผัดแบบญี่ปุ่นห่อไข่

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1