ตอนที่ 01 ไก่เทอริยากิ ข้าวผัดกระเทียม

 

อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2550-1