ตอนที่ 05 การพันผ้าแบบแฟนซี

 

อ.ธวัชชัย แสงน้ำเพชร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา พันผูกผ้าสวย ประจำปีการศึกษา 2550 – 2