ตอนที่ 11 ไก่ซอสส้ม สลัด

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1