ตอนที่ 14 อุด้งผัดขึ้เมา หมูกรอบซุปเต้าหู้

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1