ตอนที่ 05 สลัดไก่พริกไทยดำ ทาทาซอส

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 ประจำปีการศึกษา 2557 – 1