ตอนที่ 06 สเต็กไก่ซอสกระเพรา

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 ประจำปีการศึกษา 2557 – 1