2551-2 ตอนที่ 04 การสร้างบทเรียนและสร้างตัวแปรสำหรับเก็บรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ

2551-2 ตอนที่ 04 การสร้างบทเรียนและสร้างตัวแปรสำหรับเก็บรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ (5083 views)
โดย อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-Learning RMUTP ปีการศึกษา 2/2551 | วิธีการสร้างสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
Embed
Source File
Url
http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=396
แสดงความเห็น | ดูกระดานข่าว
 

Related (สื่อที่เกี่ยวข้อง)