2552-1 ตอนที่ 11 การรับส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์

2552-1 ตอนที่ 11 การรับส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์ (2718 views)
โดย อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-Learning RMUTP ปีการศึกษา 1/2552 | ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
Embed
Source File
Url
http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=513
แสดงความเห็น | ดูกระดานข่าว
 

Related (สื่อที่เกี่ยวข้อง)