• ตอนที่ 09 ดอกบัวจากชมพู่

    ตอนที่ 09 ดอกบัวจากชมพู่

      ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2  • ตอนที่ 07 ดอกกุหลาบมันแกว

    ตอนที่ 07 ดอกกุหลาบมันแกว

      ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2