• ตอนที่ 13 มักกะโรนีสอดไส้

  ตอนที่ 13 มักกะโรนีสอดไส้

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1


 • ตอนที่ 12 ข้าวอบโง๊วก๊วย

  ตอนที่ 12 ข้าวอบโง๊วก๊วย

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1 • ตอนที่ 09 ข้าวซอย

  ตอนที่ 09 ข้าวซอย

    อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1