• ตอนที่ 3 Reading Skills (3)

  ตอนที่ 3 Reading Skills (3)

    ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา 3 ประจำปีการศึกษา 2559-1


 • ตอนที่ 2 Reading Skills (2)

  ตอนที่ 2 Reading Skills (2)

    ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา 3 ประจำปีการศึกษา 2559-1


 • ตอนที่ 1 Reading Skills (1)

  ตอนที่ 1 Reading Skills (1)

    ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา 3 ประจำปีการศึกษา 2559-1


 • ตอนที่ 08 Present perfect progressive form

  ตอนที่ 08 Present perfect progressive form

    ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา 2 ประจำปีการศึกษา 2558-2


 • ตอนที่ 07 Present perfect form

  ตอนที่ 07 Present perfect form

    ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา 2 ประจำปีการศึกษา 2558-2