ตอนที่ 17 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 1 ประจำปีการศึกษา 2550/1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร