ตอนที่ 05 สปาเกตตี้หน้าซอสถั่วขาว

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2