ตอนที่ 06 ข้าวหน้าหมูเทริยากิ


ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1