ตอนที่ 5 สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2