ประมวลภาพ วันรพีรำลึก

 

วันรพีรำลึก
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์