ตอนที่ 16 การจัดดอกบัวกับกล้วยไม้

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1