ตอนที่ 12 ราดหน้าเกี๋ยมอี๋ทะเล

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2