ตอนที่ 16 ปิต้าเทอริยากิ

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2