แบบตัดเสื้อชาย

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอนที่ 17 การคิดคำนวณผ้าและการเลือกใช้ผ้าตัดเสื้อชาย

https://youtu.be/ZY6rHjfBQ2M ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 16 การสร้างแบบตัดแขนเสื้อนอกและปกเสื้อนอก

https://youtu.be/M3GIE2P1T2I ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 15 การสร้างแบบตัดเสื้อนอกคอกเปิด กระดุมแถวเดียว

https://youtu.be/4HpLSqLNd7c ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 14 การสร้างแบบตัดเสื้อกั๊กแบบสาบป้ายซ้อนชายเหลี่ยม

https://www.youtube.com/watch?v=MzQ1zMC_6mU ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1

ตอนที่ 13 การสร้างแบบตัดเสื้อกั๊กแบบชายโค้งและชายเหลี่ยม

https://youtu.be/6RmkaccOhEk ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1