สนุกกับภาษา

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์

ตอนที่ 17 Questions

https://www.youtube.com/watch?v=8wY3p5pR4UU ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 16 Verbs (8)

https://www.youtube.com/watch?v=bJuX61qYWxo ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 15 Verbs (7)

https://www.youtube.com/watch?v=ZbFYlJYpRJ4 ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 14 Verbs (6)

https://www.youtube.com/watch?v=AEoBNznaYzU ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1

ตอนที่ 13 Verbs (5)

https://www.youtube.com/watch?v=DX0tXJSnPRE ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1