การแกะสลักผักผลไม้และสบู่2

อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอนที่ 16 ดอกเบญจมาศจากสบู่

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 15 ดอกกล้วยไม้จากสบู่

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 14 ดอกไม้ลายเครือเถาจากสบู่

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 13 ดอกนางระบำจากสบู่

  ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 12 ดอกบัวตองจากฟักทอง

    ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การแกะสลักผักผลไม้และสบู่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 – 2