ตอนที่ 03 การสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมแบบไทย

https://youtu.be/HGSrCl4H3BE?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1