ตอนที่ 04 การสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมกุยเฮง (ม่อฮ่อม)

https://youtu.be/MHWbllRIFtA?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1