ตอนที่ 07 การสร้างแบบตัดเสื้อปกเชิ้ตแบบตัวหลวม

https://youtu.be/95mN3T4OGKE?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1