ตอนที่ 08 การสร้างแบบตัดเสื้อปกเชิ้ตแบบเข้ารูป

https://youtu.be/5YnGr7RuQSs

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1