ตอนที่ 10 การสร้างแบบตัดเสื้อโปโลปกเชิ้ต แขนสโลป

https://youtu.be/9n5Es54Hvuw

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1