ตอนที่ 06 Determiners (1)

https://www.youtube.com/watch?v=sBPlVOk8AaE

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1