ตอนที่ 05 Simple present form

https://www.youtube.com/watch?v=0hlsi5_Ekz8

 

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สนุกกับภาษา 2 ประจำปีการศึกษา 2558-2