ตอนที่ 17 การรวบรวมวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร (ต่างประเทศ)

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชา แม่ครัวหัววิทย์ By ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2561 – 2