ตอนที่ 17 Shelf-life (ต่อ)

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชา เข้าใจศัพท์…ก็ get A เคมีอาหาร by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2563- 2