การออกแบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์

อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน